mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

TERMINARZ

EGZAMIN MATURALNY

w roku szkolnym 2018/2019

 

  

Termin Zadanie

do 28.09.2018 r.

Zapoznanie z informacją o egzaminie maturalnym w 2019 r., komunikatami dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, komunikatem o dostosowaniach oraz zasadami wypełniania deklaracji maturalnych.
do 1.10.2018 r. 

Składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań.

do 07.02.2019 r.

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz brakujących dokumentów, będących podstawą dostosowań.

do 11.02.2019 r.

Przekazanie ( w formie pisemnej) osobom uprawnionym do dostosowań, informacji o ustalonych dla nich sposobach dostosowania warunków i form egzaminu.

do 14.02.2019 r.

Złożenie oświadczeń przez osoby uprawnione do dostosowań o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych im dostosowań

do 06.03.2019 r.

Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.

do 09.04.2019 r.

Złożenie bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego (dot. tylko absolwnetów przystępujących do egzaminu ustnego z j. polskiego a "starych" zasadach)

do 23.04.2019 r. Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

od 06.05

do 23.05.2019 r.

Egzaminy pisemne.

od 06.05

do 25.05.2019 r.

Egzaminy ustne według szkolnego harmonogramu.

od 03.06

do 19.06.2019 r.

Egzaminy ustne i pisemne w terminie dodatkowym.

04.07.2019 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów.

do 11.07.2019 r.

Składanie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

20.08.2019 r.

Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

20.08 - 21.08.2019 r.

Ustny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

11.09.2019 r.

Odbiór świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad