mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020


Program eTwinning


ltp     Projekt ten dotyczy współpracy szkół w krajach Unii Europejskiej. Od listopada nasz szkoła zaangażowana jest we współpracę partnerską ze szkołą średnią w Bułgarii.
Wspólnie realizujemy projekt pod nazwą „Similar and different traditions in Bulgarian and Polish cultures” (Podobieństwa i różnice kulturowe pomiędzy Polską i Bułgarią).
Z naszymi partnerami porozumiewamy się w języku angielskim poprzez portal eTwinning. Tam też publikujemy swoje prace które realizujemy na Kółku Języka Angielskiego prowadzonym przez M. Siemieniuka i I. Nowacką.
Współpraca ta planowana jest na 2 lata. W fazie realizacji znajduje się też nawiązywanie współpracy ze szkołą techniczną w Portugalii.
W ramach kółka jęz. ang. w roku szkolnym 2008/09 nawiązaliśmy przez Internet w ramach akcji eTwinning kontakty ze szkołami europejskimi z W. Brytanii i Słowenii. Wspólnie realizujemy projekt: „World around me in pictures" (Świat wokół mnie w obrazach), który został nagrodzony srebrną odznaką.

tl

     Dzięki temu projektowi uczniowie zwiększają swoje umiejętności językowe gdyż komunikują się z kolegami z innych krajów w jęz. ang. poprzez rozmowy na chatach, pisanie e-maili oraz pocztówek i listów tradycyjnych. Przy okazji korzystamy z najnowszych technologii w szkolnej pracowni komputerowej, poznajemy kulturę innych krajów, rozwijamy wzajemne zrozumienie i tolerancję a przy okazji realizujemy tematy zapisane w podstawach programowych jęz. ang. i informatyki. Robimy zdjęcia ciekawych i nietypowych miejsc naszego miasta i wysyłamy je kolegom z partnerskich szkół. Będzie to przydatne na maturze gdyż opis fotografii jest nieodzownym elementem egz. ustnego.
Opracował: M. Siemieniuk

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad