mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

MŁODA KREW, RATUJE ŻYCIE

Wzrost zainteresowania krwiodawstwem w szkołach to niewątpliwie skutek coraz większej świadomości i odpowiedzialności zarówno pedagogów, jak i samych uczniów, a także zmian jakie zachodzą w polskim systemie edukacji. Te zmiany spowodowały między innymi inne postrzeganie szkoły jako środowiska rozwijającego kreatywność, otwartość i współodpowiedzialność uczniów i nauczycieli za lokalne inicjatywy społeczne i obywatelskie.

Dzisiaj wielu wychowawców i pedagogów twierdzi, że we współczesnym wychowaniu młodzieży często brakuje wzorców. Honorowe krwiodawstwo może wypełnić tę przestrzeń przekazując wielorakie wartości, które umożliwią kształtowanie takich cech charakteru jak bezinteresowność oraz bycie dla innych. Takie pozytywne zmiany w osobowości mogą wiązać się między innymi z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością właściwych relacji do otaczającego świata i ludzi oraz budowaniem właściwych przekonań, postaw oraz wartości, ułatwiających odnalezienie celu życia w społeczeństwie.

Dzięki krwiodawstwu możemy doświadczyć bezcennych wartości takich jak altruizm, humanitaryzm, szacunek do drugiego człowieka, a także do siebie samego. 

Krwiodawstwo, będące przede wszystkim akcją społeczna mającą na celu pozyskanie krwi, daje nam możliwość zaangażowania się w działalność społeczna - wolontariat.

Od 2006 roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą udział w akcji "Młoda Krew Ratuje Życie". W roku szkolnym 2014/2015 zdobyliśmy I miejsce w WXII edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim.

mkrz2015

 

 

Oto podsumowanie akcji "Młoda Krew Ratuje Życie":

Rok szkolny 2009/2010 - 64 800 litra

Rok szkolny 2010/2011 - 67 850 litra

Rok szkolny 2011/2012 - 85 050 litra

Rok szkolny 2012/2013 - 76 500 litra

Rok szkolny 2013/2014 - 87 450 litra

Rok szkolny 2014/2015 - 56 250 litra

Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w konkursie w roku ubiegłym, jak również w poprzednich latach i zapraszamy wszystkich uczniów, którzy osiągnęli pełnoletność, do zaangażowania się w akcję.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z p. Tomaszem Jarczyńskim, nauczycielem języka angielskiego w ZSS.

Opracował: T. Jarczyński

 

 201512141579    201512141585    201512141586    201512141591    201512171595    201512171597

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad