mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Dyrekcja ZSS

 

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

 

Dyrektor:


dr inż.Grzegorz Szyjka  

 

Wicedyrektorzy:

mgr Elżbieta Patyk 

                    mgr Magdalena Bezia                       

 

Kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych:

mgr inż.Marek Małkowski        
Kierownik Internatu:

mgr Agnieszka Czeglik        
Dyrektorzy Zespołu Szkół Samochodowych

w latach 1951-2022

 

Stanisław Ciężki 01.09.1951 - 01.12.1951
Ludwika Lemanowicz 1951-1955
Leonard Żywno 1955-1956
Józef Dąbek 1956-1960
Bolesław Wargol 1960-1966
Edmund Knasiak 1966-1975
Hubert Kawecki 1975-1980
Mieczysław Brzeziński 1980-1987
Włodzimierz Gąsior 1987-1991
Sławomir Snastin 1991-2007
Roman Wechmann 2007-2022
Grzegorz Szyjka 2022 -

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad