mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

eskcja obywatelska

 

Działalność Sekcji Obywatelskiej Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie polega na uczestnictwie jej członków w różnych formach aktywności pozalekcyjnej, inicjowanych zarówno  przez społeczność uczniowskią, jak i instytucje zewnętrzne.  Celem Sekcji jest rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką ekonomiczną (np. udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiadzie Przedsiębiorczości), kształtowanie postaw prospołecznych (warsztaty poświęcone zjawisku agresji, szkolny konkurs na temat praw człowieka) oraz świadomy udział w życiu społecznym (np. szkolne prawybory do Parlamentu Europejskiego).  Wszyscy uczniowie zainteresowani rozwojem osobistym oraz planowaniem przyszłej edukacji i kariery zawodowej maja okazję uczestniczyć cyklicznie w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości” - cyklu szkoleń, warsztatów i indywidualnych spotkań z zakresu przedsiębiorczości, organizowanych przez szczecińskie instytucje i uczelnie oraz ”Dniu Przedsiębiorczości” - ogólnopolskim programie jednodniowych praktyk uczniowskich pod egidą Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

SO 1 SO 1

 

Członkowie Koła angażując większość uczniów szkoły organizują ponadto, akcje charytatywne na rzecz osób lub instytucji znajdujących się w trudnej sytuacji, np. zbiórki plastikowych nakrętek, których celem jest zakup dziecięcego sprzętu rehabilitacyjnego czy zbiórki karmy na rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad