mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

REGULAMIN SZKOLNEGO

MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 

bib5

 

 1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące tematy edukacyjne.
 3. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, temat poszukiwań).
 5. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 6. Z nagrywarki CD-ROM, USB, skanera, drukarki może korzystać osoba, która uzyska zgodę bibliotekarza.
 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 8. W wyjątkowych przypadkach stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 9. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z  centrum na określony czas.
 10. W przypadku dużej liczby chętnych  do korzystania z centrum multimedialnego czas  pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 11. Wykorzystywanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 12. W SMCI  obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad