mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

bib6

 

 

 1. Przed przyjściem do Biblioteki należy pozostawić w szatni okrycie wierzchnie .
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren biblioteki zwierząt oraz używania telefonów komórkowych.
 3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza.
 5. Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne (książki, czasopisma, itp.) jako dobro publiczne.              
 6. W przypadku stwierdzenia kradzieży bądź uszkodzenia tych materiałów Biblioteka ma prawo wyegzekwować odszkodowanie za poniesione straty, a także pozbawić czytelnika prawa do korzystania z jej księgozbioru.
 7. Zbiory mogą być wypożyczane na zewnątrz, na czas określony tj. lektury na okres dwóch tygodni, pozostałe książki na miesiąc. Czytelnik przetrzymujący zbiory ponad termin określony w danym regulaminie otrzymuje upomnienie.
 8. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek.
 9. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki nabywa się z chwilą przedłożenia bibliotekarzowi legitymacji szkolnej.
 10. Wypożyczone zbiory należy zwrócić przed końcem roku szkolnego.
 11. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 12. Czytelnik, który nie przestrzega zasad regulaminu lub zachowuje się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, będzie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad