mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

OPŁATY – Rok szkolny 2023/2024

Opłata za wyżywienie za każdy miesiąc roku szkolnego  2023/24r. będzie przekazywana Rodzicom indywidualnie za pośrednictwem wychowanka, z uwzględnieniem odpisów za skutecznie zgłoszone nieobecności.

 

Odpisy za SKUTECZNE  zgłoszenie nieobecności wychowanka regulowane są wg zasad ujętych w  Regulaminie  Internatu  rozdz. IV

 

Informację o opłatach można  uzyskać również pod numerami telefonów :

Księgowość – 91 439 06 01 wew.55

Kierownik Internatu – 91 439 06 01 wew.44 

 

OPŁATA SOCJALNA  za pobyt w internacie wynosi 250 zł/m-c.

OPŁATA  WYŻYWIENIA  wynosi 26 zł za dzień (śniadanie, obiad, kolacja)

 

Opłaty uiszczane są do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków.

 

Opłata we wrześniu wyjątkowo do 6.09.2023r.

 

Mieszkańcy zeszłoroczni otrzymają kwitariusz z kwotą do zapłaty i z odpisami za czerwiec podczas zakwaterowania 4 września 2023r. 

 

Wpłaty za pobyt i – osobno – wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie przyjmowane są na jedno konto bankowe:

Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, Szczecin

Nr konta: 07102047950000990202783637

 

WAŻNE !

W tytule każdej wpłaty proszę odpowiednio wpisać:

  • pobyt, internat / imię i nazwisko ucznia / nazwę miesiąca
  • żywienie, internat / imię i nazwisko ucznia / nazwę miesiąca.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad