mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

Komunikat dla kandydatów

5 lipca 2019 r. ok. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły.

Przypominamy, że od 5.07.2019 r. godz. 1200 do 10.07.2019 r. godz. 1500 osoby, które złożyły wcześniej dokumenty do naszej szkoły i znalazły się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole, składając:

       oryginały:

-     świadectwa ukończenia gimnazjum

-     zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

   oraz

       inne brakujące dokumenty

 

Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia, muszą odebrać złożone wcześniej dokumenty

 

Terminarz przyjmowania dokumentów:

05.07.2019 r. (piątek)

  • godz. 1200 – 1600 – s. 103     

08.07.2019 r. (poniedziałek)

  • godz.   900 – 1500 – s. 103

09.07.2019 r. (wtorek)

  • godz.   900 – 1500 – s. 103

10.07.2019 r. (środa)

  • godz.   900 – 1500 – s. 103

12 lipca 2019 r. ok. godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły.

W przypadku, gdy nie zostanie dokonany pełny nabór, postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone w terminie od 12.07 do 9.08.2019 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad